ამობეჭდვის თარიღი: 18.02.2020 22:24:36
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ხაშური, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:71818ICJ62029519
აუქციონის #: 71818
ლოტის #: 620295
დაწყება/დასრულება: 29/08/2019 13:00 - 13/09/2019 14:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 34 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 5500GEL
დასრულების დრო: 13.09.2019 14:12:00
გაყიდვის ფასი : 89000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 55000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1000.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ხაშურის რაიონი / გ.ტაბიძის ქ.# 2
ტელეფონი: 971-599580500
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიხაშური
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სტალინის ქუჩაგადახდის პერიოდი15
ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრიტელეფონის ნომერი599517553
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)1072.00
Rs რუკის მხარდაჭერა-საკადასტრო კოდი69.08.66.017
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttp://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFR9dpaXF57OJQqeiegpwXWtp6o7kUReh3fpx3cXmdze
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

საპრივატიზებო ობიექტი წარმოადგენს ხაშურის უნიციპალიტეტის საკუთრებაში   არსებულ ხაშურში, სტალინის ქუჩაზე მდებარე  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს. 

პირობა

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დამთავრების დღიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში უნდა დადოს ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების დადებიდან თუ 15 კალენდარული დღის ვადაში სრულად არ გადაიხადა შეძენილი ქონების სრული ღირებულება,  ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარდგენილი/გადახდილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბე სრულად ირიცხება ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

შენიშვნა:

  საჭიროების შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია შესყიდულ მიწის ნაკვეთზე (როგორც მიწის ქვეშ, ასევე ზემოდან) ხაზოვანი კომუნიკაციის არსებობის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მათი გადატანა.

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
;