ამობეჭდვის თარიღი: 22.10.2020 15:56:10
კატეგორია: სასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:69571AS4065119
აუქციონის #: 69571
ლოტის #: 40651
საქმის ნომერი: A18157543
დაწყება/დასრულება: 10/07/2019 16:00 - 18/07/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 13900.00GEL
მიმდინარე ფასი : 13900.00 GEL
საწყისი ფასი: 13900.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 278.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. სააუქციონო მომსახურება კერძო აღმასრულებლისათვის.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, თელოვანი, (ნაკვეთი 03/743)
შეფასების თანხა27800.00გადახდის პერიოდი10
საქმის ნომერიA18157543რაოდენობა0
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი01.72.14.003.743
Rs რუკის მხარდაჭერა-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
აღწერილობასარეალიაზაციო ქონება წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, მდებარე ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, თელოვანი, (ნაკვეთი 03/743).
შემოღობვა: არა;
ქარსაცავი ზოლი: არის; სარწყავი არხი: არ არის;
მისასვლელი გზა: გრუნტის.
ნაკვეთი მდებარეობს ბორცვიან რელიეფზე.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობია: 1500.00 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;