ამობეჭდვის თარიღი: 31.05.2020 7:41:18
კატეგორია: სასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:68865AF4036919
აუქციონის #: 68865
ლოტის #: 40369
საქმის ნომერი: A18171368, A18159725, A19033163, A19048457
დაწყება/დასრულება: 08/07/2019 16:00 - 16/07/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1475.00GEL
მიმდინარე ფასი : 0.00 GEL
საწყისი ფასი: 0.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1475.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიგარდაბანი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი მარტყოფიშეფასების თანხა29500.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA18171368, A18159725, A19033163, A19048457
რაოდენობა0წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)9000.00შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი81.10.17.592Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
პირობასარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება - იპოთეკა:იპოთეკარი: სააქციო საზოგადოება „ქართული კრედიტი“ (ს/ნ 206238800).იპოთეკის საგანი: მიწის ნაკვეთი- ფართობი: 9000.00 კვ.მ.საფუძველი: იპოთეკის ხელშეკრულება N74215, დამოწმების თარიღი:20/10/2017. იპოთეკარის 2019 წლის 01 მაისის წერილის თანახმად, 2017 წლის 20 ოქტომბრის N74215 იპოთეკის ხელშეკრულებით უზრუნველყოფილია ორი საკრედიტო ხელშეკრულება. იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, იპოთეკარის მოთხოვნა 2019 წლის 01 მაისის მდგომარეობით შეადგენს:1. 17 136.71 ლარს, რომელსაც ყოველდღიურად ერიცხება პროცენტი 11.75 ლარის ოდენობით.2. 396.28 ლარს, რომელსაც ყოველდღიურად ერიცხება პროცენტი 0.47 ლარის ოდენობით.საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთი, რომელიც შემოუღობავ მდგომარეობაშია. მიწის ნაკვეთის ზედაპირი ძირითადად ვაკე რელიეფისაა. სარეალიზაციო ქონების კომუნიკაციებით უზრუნველყოფის საკითხი დაუდგენელია. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, მიწის დაზუსტებული ფართობია: 9000.00 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;