ამობეჭდვის თარიღი: 24.10.2020 13:30:48
კატეგორია: მერქნული რესურსები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:წიწვოვანი ჯიშის მერქნული რესურსი, IV ხარისხი მრგვალი ხე-ტყე (მორი) ნაძვი, სოჭი და ფიჭვი
განაცხადის #:240FJX119
აუქციონის #: 240
ლოტის #: 1
რაოდენობა: 14.979
დაწყება/დასრულება: 08/07/2019 18:00 - 14/07/2019 13:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 3 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 449.37GEL
დასრულების დრო: 14.07.2019 13:00:00
გაყიდვის ფასი : 2471.5200 GEL
საწყისი ფასი: 2246.85 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 74.89 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“
მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ.N6
ტელეფონი: 971-0322753959
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიადიგენი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ადიგენის რაიონის სოფელი კახარეთის მიმდებარედ (სასაწყობე ტერიტორია)გადახდის პერიოდი10
ბრძანების ნომერი810/სტელეფონის ნომერი2753931
ზომის ერთეულიკუბური მეტრირაოდენობა14.979
Rs რუკის მხარდაჭერა-
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა14.979 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი  IV ხარისხი მრგვალი ხე-ტყე (მორი) ნაძვი, სოჭი და ფიჭვი  დამზადებული. მერქნული რესურსი მოჭრილია  2019 წლის   აპრილის  თვეში, გაქერქილია განთავსებულია ღია ცის ქვეშ და განიცდის მეტეოროლოგიურ ზემოქმედებას.
პირობა

გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონში გამარჯვებიდან არა უგვიანეს 10 კალენდარული დღის ვადაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე: - . თბილისი, მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება-ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი - TRESGE22, სახაზინო კოდი 302004400 გადაიხადოს მის მიერ ელექტრონულ აუქციონზე შეთავაზებული ფასი. გარდა შეთავაზებული ფასისა  ვალდებულია გადაიხადოს ასევე სააგენტოს მიერ გაწეული მერქნულ რესურსზე ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემისა და  სპეციალური ფირნიშებით მარკირებისათვის დაწესებული საფასური (1 კბმ-3 ლარი) - სულ 44 ლარი და 937 თეთრი აუქციონის საბოლოო თანხის გადახდის დანიშნულებაში მიეთითოს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო  (/ 204 578 581) - ქვეკოდი 4417, აუქციონისა და ლოტის ნომერი. ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან  5 კალენდარული დღის ვადაში განახორციელოს მერქნული რესურსის გატანა გამყიდველის ტერიტორიიდან.

აუქციონში მონაწილეს უფლება აქვს  აუქციონზე გამოტანილი ქონების შესახებ მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, ასევე ადგილზე გადაამოწმოს აუქციონზე გამოტანილი ქონების მდგომარეობა და ხარისხი. აღნიშნული უფლებით სარგებლობის მიუხედავად, ქონების ხარისხი ითვლება შეთანხმებულად და აუქციონის შედეგების გამოცხადების შემდეგ, აუქციონში გამარჯვებულს არ შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს აუქციონზე შეძენილი ქონების ხარისხის შესახებ.

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო თავად უზრუნველყოფს აღნიშნული თანხიდან  სახელმწიფო ბიუჯეტში - აუქციონის ფასის გადარიცხვას და  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში - ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის  მოსაკრებლის საფასურს IV ხარისხი 13  საწყისი ფასი - 150 ლარი. 

,,ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ ა) მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში; ბ) გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას.

აღწერილობა1. დადგენილი წესით ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ აუქციონში გამარჯვებული პირიდასაწყობების ადგილიდან ხე-ტყის ტრანსპორტირების დაწყებამდე მიმართავს სსიპ ეროვნული სატყეო  სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სამსახურს. 2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მასზეგადაცემული  მერქნული რესურსით სარგებლობა განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნისშესაბამისად.  3. „ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარებათუმონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობასვაჭრობაში - არ განახორციელებს ბიჯის დადებასგამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდისელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას. 4. მყიდველი (აუქციონში გამარჯვებული პირივალდებულია თავადვე უზრუნველყოს მერქნული რესურსის სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვაშეკითხვების შემთხვევაშიგთხოვთდაგვიკავშირდეთ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ცხელხაზზე: 2601-601, ან სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტოსსაკონტაქტო ნომრებზე: 275-39-50; 577 38 02 58.
;