ამობეჭდვის თარიღი: 24.01.2020 23:51:02
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სასოფლო მიწა შენობით საგარეჯო, სოფელი კაზლარი
განაცხადის #:386NWK119
აუქციონის #: 386
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 386
დაწყება/დასრულება: 15/05/2019 16:00 - 17/05/2019 12:30
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 3529.95GEL
მიმდინარე ფასი : 35299.58 GEL
საწყისი ფასი: 35299.58 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 353 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს "კონსალტინგ გრუპს"
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, წავკისის ქ. N 16
ტელეფონი: 971-599556852
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქისაგარეჯო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი კაზლარიგადახდის პერიოდი2
საქმის ნომერი386ტელეფონის ნომერი599556852
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)6559
საკადასტრო კოდი55.03.52.199Rs რუკის მხარდაჭერა-
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა15
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) მიწის ნაკვეთი დაზუსტებული ფართობი 6559 კვ.მ, შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი N01/1 საცხოვრებელი გაშენების ფართი – 99 კვ.მ, N02/1 დამხმარე - 128 კვ.მ, N03/1 დამხმარე - 70 კვ.მ, მის: საგარეჯოს რ-ნი სოფ. კაზლარი, ს/კ N55.03.52.199

პირობა

აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირსმათ შორის კრედიტორს (სსთიბისი ბანკი“) მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს

) eAuction.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და   გადაიხადოს საგარანტიო თანხა შემდეგი ფორმით : 1. ნაღდი ანგარიშსწორებით ლიბერთი ბანკში განაცხადის ნომრითა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთით 2. უნაღდო ანგარიშსწორებით eAuction.ge_  ვებ გვერდზე მითითებული დანიშნულებით მითითებულ ანგარიშზე 3. eAuction.ge_  ვებ - გვერდიდან პლასტიკური ბარათით 4. ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით გაცემული სს თიბისი ბანკის (ბენეფიციარის) სასარგებლოდ, უძრავი ნივთის საწყისი ფასის არანაკლებ ერთი მეათედის ოდენობით და გარანტიის მინიმალური ვადით არანაკლებ აუქციონისდასრულების თარიღიდან 15 საბანკო დღე. პირს, რომელიც ვერ წარმოადგენს შესაბამის საბანკო გარანტიას აუქციონის მითითებული ფორმით, ეკრძალება აუქციონში მონაწილეობა.

) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის  1% _იანი ბიჯის ოდენობით. შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს.

) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონისთანხა სრულად უნდა შეიტანოს სპეცილისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 2 საბანკო დღის მანძილზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ საბანკო გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი. 

) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში  შპს ”კონსალტინგ გრუპს”  მასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.

;