ამობეჭდვის თარიღი: 08.12.2019 2:16:48
კატეგორია: სხვა ელექტრო მოწყობილობები და ინვენტარი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:საკონტროლო სალარო აპარატი
განაცხადის #:67371AF3939719
აუქციონის #: 67371
ლოტის #: 39397
საქმის ნომერი: A19060320
რაოდენობა: 1
დაწყება/დასრულება: 10/05/2019 16:30 - 17/05/2019 17:30
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 12 ბიჯი
საწყისი ფასი: 0.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 10.00 GEL
საგარანტიო თანხა: 10.00GEL
დასრულების დრო: 17.05.2019 17:32:00
გაყიდვის ფასი : 120.0000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს საწყობიშეფასების თანხა200.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA19060320
რაოდენობა1ზომის ერთეულიცალი
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობაშესყიდვის ფასი მოიცავს დღგ-ს.სალარო აპარატის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება ქონების შემძენს.
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია საკონტროლო სალარო აპარატი DAISY EXPERT DY00100413. სალარო აპარატზე აღინიშნება ექსპლუატაციისთვის დამახასიათებელი ცვეთის კვალი. მისი ჩართვა და რაიმე ტექნიკური შემოწმება არ შესრულებულა. შეფასდა როგორც ვარგისი, ფაქტიური ვიზუალური მდგომარეობის გათვალისწინებით.
--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;