ამობეჭდვის თარიღი: 22.08.2019 9:46:02
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:გარდაბანი, სოფელი კრწანისი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული საცხოვრებელი სახლი
განაცხადის #:66170AF3892119
აუქციონის #: 66170
ლოტის #: 38921
საქმის ნომერი: A18180350
დაწყება/დასრულება: 11/04/2019 16:00 - 19/04/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: გაიყიდა
ფასის ისტორია: 14 ბიჯი
საწყისი ფასი: 0.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 700.00 GEL
საგარანტიო თანხა: 700.00GEL
დასრულების დრო: 19.04.2019 16:08:00
გაყიდვის ფასი : 9800.0000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიგარდაბანი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)გარდაბანი, სოფელი კრწანისიშეფასების თანხა14000.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA18180350
რაოდენობა0წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)0შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი81.04.12.390Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
აღწერილობასარეალიზაციო უძრავი ქონება მდებარეობს გარდაბანი, სოფელი კრწანისი. სარეალიზაციო ობიექტი საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს დაზუსტებული ფართობით: 601.00 კვ.მ.
და მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობას (შენობა-ნაგებობის
ჩამონათვალი:#1; შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართი: 30.01). სარეალიზაციო მიწის ნაკვეთზე განლაგებული შენობა-ნაგებობა #1 წარმოადგენს ერთსართულიან საცხოვრებელ სახლს, რომელიც ნაშენებია სამშენებლო წვრილი ბლოკით, ხოლო გადახურულია თუნუქის ფურცლებით და ე.წ. ,,შიფერით“. სარეალიზაციო მიწის ნაკვეთზე აღმოცენებულია მცენარეები. სარეალიზაციო ობიექტის კომუნიკაციებით უზრუნველყოფის საკითხი დაუდგენლია.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით სარეალიზაციო უძრავი ქონების მახასიათებლებია:
ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო
დაზუსტებული ფართობი: 601.00 კვ.მ.
შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი:N1
შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართი:30.01 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;