ამობეჭდვის თარიღი: 28.01.2020 13:20:49
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:გორის რაიონი, სასოფლო მიწა შენობით
განაცხადის #:65912AF3850719
აუქციონის #: 65912
ლოტის #: 38507
საქმის ნომერი: A16077650, A13008963
დაწყება/დასრულება: 14/03/2019 16:00 - 22/03/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1600.00GEL
მიმდინარე ფასი : 24000.00 GEL
საწყისი ფასი: 24000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 320.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიგორი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)გორის რაიონი, საკრებულო ტირძნისიშეფასების თანხა32000.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA16077650, A13008963
რაოდენობა0წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)2381შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი66.49.09.360Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.ყუდარღება!!! უძრავი ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება შემძენს.
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული არარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობები #1 და #2, მდებარე: გორის რაიონი, საკრებულო ტირძნისი. შენობა #1 წარმოადგენს ერთსართულიან საცხოვრებელ სახლს ნახევარსარდაფით. შენობა #2 წარმოადგენს დამხმარე შენობა-ნაგებობას. შენობებში შესვლა, დათვალიერება და დასურათება ვერ მოხდა. ექსპერტის დასკვნის თანახმად შენობა–ნაგებობები (არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში): N1 – 190 კვ.მ (დაუზუსტებელი), N2 – 17,00 კვ.მ. (დაუზუსტებელი). საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობია 2381,00 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;