ამობეჭდვის თარიღი: 25.05.2020 2:08:39
კატეგორია: იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ახალ ნიჩბისში მდებარე 57821 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა
განაცხადის #:102669OQK58035919
აუქციონის #: 102669
ლოტის #: 580359
დაწყება/დასრულება: 06/02/2019 13:00 - 20/02/2019 15:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 2 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1300.98GEL
დასრულების დრო: 20.02.2019 15:02:00
გაყიდვის ფასი : 5203.9200 GEL
საწყისი ფასი: 4336.6 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 433.66 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: მცხეთის რაიონი / ქ.მცხეთა ანტიოქიის ქ. N7
ტელეფონი: 995-2512308
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალი ნიჩბისი
ბრძანების ნომერის-115 28 იანვარი 2019 წელიზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი599434339საკადასტრო კოდი72.15.08.176
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ბუნებრივი გაზი-ელექტრო მომარაგება-
მიწის ფართობი(მ²)57821სარგებლობაში გადაცემის ვადა15 წელი
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობამცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ახალ ნიჩბისში მდებარე 57821 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა
პირობა

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
;