ამობეჭდვის თარიღი: 27.01.2021 06:48:18
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქალაქ თბილისში, ჭირნახულის ქუჩა N5-7-ში მდებარე 4479.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული N1-8 შენობა-ნაგებობები
განაცხადის #:915BV118
აუქციონის #: 915
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2018110866347
დაწყება/დასრულება: 13/11/2018 12:00 - 27/11/2018 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 28500GEL
დასრულების დრო: 27.11.2018 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 287000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 285000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 995-322601601
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი თბილისი, ჭირნახულის ქუჩა N5-7საქმის ნომერი2018110866347
ბრძანების ნომერი1/1-2546საკადასტრო კოდი01.19.14.003.115
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი30საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPflELsOaLCq39KMDod0glHSJ2OJpJPC2oTSwI5Pm5hJ
ტელეფონის ნომერი2981111ქონების ტიპიუძრავი ქონება
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება!

 • აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
 • ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია:
  • ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,, ლიბერთი ბანკში”
  • ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით
 • 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
 • მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
 • გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).

შენიშვნა:

ა) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთიდან 121.00 კვ.მ-ზე ვრცელდება სერვიტუტის უფლება.

ბ)  საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე გადის სს „თელასის“ საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ნაგებობა (ელ. გადამცემი ხაზი, ს/კ  N01.00.854), მყიდველმა   შეძენილ ობიექტზე სამუშაოების წარმოება უნდა განახორციელოს  ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილების სრული დაცვით.

გ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი  მდებარეობს  შიდა  ჰორიზონტალური  შემზღუდველი  ზედაპირის  ქვეშ, რისი  გათვალისწინებით,  მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე,  საქართველოს საჰაერო კოდექსის 41-ე მუხლის (აეროდრომის რაიონში მიწათსარგებლობა და ობიექტების მშენებლობა (11.12.2015 წ, N4620)) შესაბამისად, რაიმე სახის ობიექტის განთავსებამდე, ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს ობიექტის დასაშვები სიმაღლეები.

მოკლე აღწერილობა 

4479.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი   და  მასზე  განთავსებული  N1-8 შენობა-ნაგებობები

პირობა 
;