ამობეჭდვის თარიღი: 22.10.2020 15:45:02
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოჭბაანში, გორანაში მდებარე 150.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:855BV118
აუქციონის #: 855
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2018102666246
დაწყება/დასრულება: 26/10/2018 16:00 - 09/11/2018 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 150GEL
დასრულების დრო: 09.11.2018 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 1700.0000 GEL
საწყისი ფასი: 1500 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 200 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 995-322981111
თვისებები
ქონების ტიპიუძრავი ქონებაქვეყანასაქართველო
ქალაქისაგარეჯოქუჩა(დასახელება/ნომერი)საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი კოჭბაანი, გორანა
გადახდის პერიოდი30საქმის ნომერი2018102666246
ბრძანების ნომერი1/1-2419ტელეფონის ნომერი2981111
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDQQzyBeTNnIDe20DZmbgHyyl2sBWg[CluwhTuwKtfVpსაკადასტრო კოდი55.17.53.014
Rs რუკის მხარდაჭერა-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 

150.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

პირობა 
აღწერილობა

ყურადღება!

 • აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
 • ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია:
  • ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,, ლიბერთი ბანკში”
  • ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით
 • 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
 • მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
 • გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
;