ამობეჭდვის თარიღი: 12.08.2022 21:38:09
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:შენობა-ნაგებობა #1 ქ.რუსთავში
განაცხადის #:80462JXB56019518
აუქციონის #: 80462
ლოტის #: 560195
დაწყება/დასრულება: 19/10/2018 15:45 - 26/10/2018 18:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 12375GEL
მიმდინარე ფასი : 41250 GEL
საწყისი ფასი: 41250 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2062.5 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ქ.რუსთავი / კოსტავას გამზირი #20
ტელეფონი: 995-0341221266
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი რუსთავი, მე-18 მკრ, მიმდებარე ტერიტორიაქვეყანასაქართველო
ქალაქირუსთავიშენობის ფართობი(მ²)672.85
საკადასტრო კოდი02.02.02.563Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი15
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა15ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი(0341) 22-12-66
;
აღწერილობა
აღწერილობა

შენობა-ნაგებობა #1

ს/კ 02.02.02.563

დებარეობს სზ-5-ში (საცხოვრებელი ზონა - 5) 

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა

,,აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას''

პირობა

პრივატიზაციის პირობები:

1. საკუთრების მოწმობის აღებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში მყიდველმა დაიწყოს შენობა-ნაგებობა #1-ის დემონტაჟის პროცედურები და დემონტაჟის დასრულებისთანავე უზრუნველყოს ნარჩენი მასალის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება

2. საჭიროების შემთხვევაში, ხაზოვანი კომუნიკაციის გადატანას გამარჯვებული უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით.

3. შეძენილი ქონების სრული ღირებულება გადახდილ იქნეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტთან ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში

;