ამობეჭდვის თარიღი: 03.08.2021 02:15:49
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისში, თვალჭრელიძის III შესახვევის N2-ში (ნაკვეთი 8/5) მდებარე 2032.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე არსებული N1-N2 შენობა-ნაგებობები
განაცხადის #:794BV118
აუქციონის #: 794
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2018092465979
დაწყება/დასრულება: 27/09/2018 13:00 - 11/10/2018 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 16000GEL
დასრულების დრო: 11.10.2018 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 162000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 160000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 995-322601601
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის III შესახვევი, N2 (ნაკვეთი 8/5)საქმის ნომერი2018092465979
ბრძანების ნომერი1/1-2218ქვეყანასაქართველო
ქალაქითბილისისაკადასტრო კოდი01.19.19.008.076
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი30საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIs3JRTcXt5SNbjWBxM6kJxVEBnJqCXRs[5rrO9srDZl
ტელეფონის ნომერი2981111ქონების ტიპიუძრავი ქონება
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება!

 • აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
 • ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია:
  • ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,, ლიბერთი ბანკში”
  • ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით
 • 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
 • მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
 • გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).

შენიშვნა:

ა) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის 13R/31L ზოლიდან დაშორებულია დაახლოებით 3875 მეტრით, ხვდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაბრკოლებებისგან შემზღუდველი შიდა ჰორიზონტალური  ზედაპირის გავრცელების ფარგლებში  და მასზე დასაშვებია ისეთი შენობა-ნაგებობების აშენება, რომელთა  აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის საშუალო დონიდან არ აღემატება +524.7 მეტრს. მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე ან/და მფლობელი საქართველოს საჰაერო კოდექსის 41-ე მუხლის „აეროდრომის რაიონში მიწათსარგებლობა და ობიექტების მშენებლობა (11.12.2015, N4620) შესაბამისად, რაიმე სახის ობიექტის განთავსებამდე, ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს ობიექტის დასაშვები სიმაღლეები;

ბ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე გადის სს „თელასის“ საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ნაგებობა (ელ. გადამცემი ხაზი), მყიდველმა   შეძენილ ობიექტზე სამუშაოების წარმოება უნდა განახორციელოს  ,,ელექტრონული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილების სრული დაცვით (იხილეთ დანართი);

გ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ გადის შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ნაგებობა (წყალსადენის ქსელი (იხილეთ დანართი);

დ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს ხაზოვანი ნაგებობა (ჭები).

მოკლე აღწერილობა 

2032.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული N1-N2 შენობა-ნაგებობები.

პირობა 
;