ამობეჭდვის თარიღი: 27.01.2021 06:54:10
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისში, ფონიჭალას დასახლებაში (ნაკვ. N39/027) მდებარე 6870.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული N1-N6 შენობა-ნაგებობები
განაცხადის #:775BV118
აუქციონის #: 775
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2018091865937
დაწყება/დასრულება: 24/09/2018 10:30 - 23/10/2018 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 18200GEL
დასრულების დრო: 23.10.2018 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 184000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 182000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 995-322601601
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისი, ფონიჭალას დასახლება (ნაკვ. N39/027)საქმის ნომერი2018091865937
ბრძანების ნომერი1/1-2170საკადასტრო კოდი01.18.13.039.027
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი30საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGC57v6arVu9yus6I1fZaISZImMvdvNcyM]VUrlfoBVL
ტელეფონის ნომერი2981111ქონების ტიპიუძრავი ქონება
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება!

 • აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
 • ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია:
  • ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,, ლიბერთი ბანკში”
  • ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით
  • ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით
 • 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
 • მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
 • გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).

შენიშვნა:

ა) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სამრეწველო ზონა N1-ში. ახალი გენ. გეგმის პროექტით ფუნქციური ზონირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ www.tas.ge;

ბ) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი 13R/31L ასაფრენ-დასაფრენი ზოლიდან დაშორებულია დაახლოებით 5745 მეტრით, ხვდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაბრკოლებებისგან შემზღუდველი შიდა ჰორიზონტალური  ზედაპირის გავრცელების ფარგლებში  და მასზე დასაშვებია ისეთი შენობა-ნაგებობების აშენება, რომელთა  აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის საშუალო დონიდან არ აღემატება +611 მეტრს. მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე საქართველოს საჰაერო კოდექსის 41-ე მუხლის „აეროდრომის რაიონში მიწათსარგებლობა და ობიექტების მშენებლობა (22.12.2017, N462) შესაბამისად, რაიმე სახის ობიექტის განთავსებამდე, ვალდებული ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს სამშენებლოდ დაგეგმილი შენობა-ნაგებობის დასაშვები სიმაღლეები.

მოკლე აღწერილობა 

6870.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული N1-N6 შენობა-ნაგებობები.

პირობა 
;