ამობეჭდვის თარიღი: 28.11.2020 17:49:00
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:106988PKV54726618
აუქციონის #: 106988
ლოტის #: 547266
დაწყება/დასრულება: 14/09/2018 16:00 - 09/10/2018 15:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 15000GEL
მიმდინარე ფასი : 30000 GEL
საწყისი ფასი: 30000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1500 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ამბროლაურის რაიონი / ბრატისლავა-რაჭის N11
ტელეფონი: 995-
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ვაჟა-ფშაველას ქუჩაბრძანების ნომერი1725
ქვეყანასაქართველოქალაქიამბროლაური
მიწის ფართობი(მ²)1000.00საკადასტრო კოდი86.19.28.071
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი15შეფასების თანხა30000.00
ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრიტელეფონის ნომერი0439221937
;
აღწერილობა
აღწერილობა

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების მე-8 მუხლის მე-10 ქვეპუნქტისშესაბამისად:  თუ ელექტრონული  აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზითრომ ელექტრონულ აუქციონშირეგისტრირებული პირებირომლებმაც გადაიხადეს ბე ან წარადგინეს საბანკო გარანტიაარ მიიღებენ მონაწილეობასვაჭრობაშიგადახდილი ბე ან წარდგენილი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

მოკლე აღწერილობა

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი  86. 19. 28. 071) მდებარეობს ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ფართობით 1000 კვ.მ ამბროლაური-ალპანა-ქუთაისის ცენტრალურ მაგისტრალის მიმდებარედ.

საპრივატიზებო უძრავი ქონების შემძენი შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25 პროცენტზე ნაკლებია.

პირობა

აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან  ერთი წლის ვადაში უნდა უზრუნველყოს კომერციული საქმიანობისათვის შენობის აშენება და ექსპლუატაციაში გაშვება. საქონების შემსყიდველი ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის განმავლობაში გადაიხადოს  ქონების სრული ღირებულება. საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა გაიცემა ელექტრონული აუქციონის პირობების შესრულების შემდეგ.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

;