ამობეჭდვის თარიღი: 21.09.2019 19:11:27
კატეგორია: სხვა სახის ჯართი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ამბროლაურში სოფ.კლდისუბანში წყალმომარაგების სისტემის დროს ამოცვლილი ლითონის მილი 450 გრძ.მეტრი, სავარაუდო წონა 6880 კგ.
განაცხადის #:106988PKV53990218
აუქციონის #: 106988
ლოტის #: 539902
დაწყება/დასრულება: 20/07/2018 18:00 - 30/07/2018 12:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საწყისი ფასი: 2064 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 103.2 GEL
საგარანტიო თანხა: 1032GEL
დასრულების დრო: 30.07.2018 12:00:00
გაყიდვის ფასი : 2167.2000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ამბროლაურის რაიონი / ბრატისლავა-რაჭის N11
ტელეფონი: 995-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიამბროლაური
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფ.კლდისუბანიშეფასების თანხა2064
გადახდის პერიოდი15ბრძანების ნომერი1492
ტელეფონის ნომერი0439221937
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.კლდისუბანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის დროს ამოცვლილი ლითონის მილი 450 გრძ.მეტრი.  სავარაუდო წონა 6880 კგ.

საპრივატიზებო  ქონების შემძენი შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25 პროცენტზე ნაკლებია.

პირობა
1) აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია  აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის განმავლობაში გადაიხადოს  ქონების სრული ღირებულება.
2)აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს მიწიდან ლითონის მილის ამოღება და ტერიტორიის მოსწორება-მოწესრიგება.
საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა გაიცემა ელექტრონული აუქციონის პირობების შესრულების შემდეგ.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აღწერილობა
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების მე-8 მუხლის მე-10 ქვეპუნქტის შესაბამისად:  თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც გადაიხადეს ბე ან წარადგინეს საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, გადახდილი ბე ან წარდგენილი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

;