ამობეჭდვის თარიღი: 22.09.2020 23:34:12
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
დასახელება:ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:67030HGM53043418
აუქციონის #: 67030
ლოტის #: 530434
დაწყება/დასრულება: 19/06/2018 17:00 - 18/07/2018 15:00
საგარანტიო თანხა: 1737GEL
მიმდინარე ფასი : 5790 GEL
საწყისი ფასი: 5790 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 579 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ახმეტის რაიონი / ქ.ახმეტა.ჩოლოყაშვილის 49
ტელეფონი: 971-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიახმეტა
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რუსთაველისშეფასების თანხა5790
გადახდის პერიოდი30ბრძანების ნომერი№ 844
ტელეფონის ნომერი591010223წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)193Rs რუკის მხარდაჭერა-
საკადასტრო კოდი50.04.43.484საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობაქ.ახმეტა-193 კვ.მ. არასასოფლო მიწა
პირობა

მყიდველი ვალდებულია ერთი წლის განმავლობაში განახორციელოს არანაკლებ 20000 ლარის ინვესტიცია, საპარკინგე ადგილის მოსაწობად.

აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია: ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის გადახდა და დასახელებული პირობის შესრულება.

აღწერილობა

ქ.ახმეტის საკუთრებაში არსებული 193 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთი, პრივატიზება ხდება პირობიანი ღია საჯარო აუქციონის ფორმით. აუქციონის ჩატარების ადგილი ქ.ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ.N49(ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა მეორე სართული).

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი.

ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე"-ს გადახდის  დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

გ) აუქციონში მონაწილეობის ბილეთის ფასის -20 ლარის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ლიბერთი ბანკის ახმეტის ფილიალში ანგარიშზე 300543137.

დ) ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

ე) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან(იურიდიული პირის შემთხვევაში).

თუ მყიდველი დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ქონების საბოლოო თანხას,აუქციონის შედეგები უქმდება. მყიდველს არ გადაეცემა საკუთრების უფლება ქონებაზე და შეტანილი ,,ბე" არ დაუბრუნდება, აგრეთვე არ დაუბრუნდება მის მიერ შეტანილი არასრული თანხა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

;