ამობეჭდვის თარიღი: 23.05.2022 13:28:15
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. გარდაბანში დ. აღმაშენებლის #27 მდებარე მიწის ნაკვეთები და მასზე განთავსებული (ყოფილი საავადმყოფო) შენობა ნაგებობები(პირობიანი ელ აუქციონი)
განაცხადის #:31810CGH42385017
აუქციონის #: 31810
ლოტის #: 423850
საქმის ნომერი: 3
დაწყება/დასრულება: 11/04/2017 16:00 - 10/05/2017 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 43200GEL
მიმდინარე ფასი : 432000 GEL
საწყისი ფასი: 432000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 64800 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: გარდაბნის რაიონში / აღმაშენებლის 127
ტელეფონი: 995-
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)აღმაშენებლის #27საქმის ნომერი3
ბრძანების ნომერი589ქვეყანასაქართველო
ქალაქიგარდაბანიმიწის ფართობი(მ²)10875
საკადასტრო კოდი81.15.13.45481.15.13.453Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა15
;
აღწერილობა
აღწერილობა

 ყურადღება! ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდეგ ფორმდება აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.ოქმის გაფორმების შემდეგ უნდა გაფორმდეს  აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის ნასყიდობის ხელშეკრულება (შემდგომში ხელშეკრულება).

უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საპრივატიზებო საფასურის გადახდის ვადას

  აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარულ დღეში გადაიხადოს ქონების ნასყიდობის საბოლოო თანხა.

ოქმისა და ხელშეკრულების გაფორმების ასევე თანხის სრულად გადახდის ვადა  არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს

აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან  შეთანხმებით,  საკონტახტო პირი: ილგამ მამედოვი; 591 180 580

მოკლე აღწერილობა

1) გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. გარდაბანში დ. აღმაშენებლის #27 მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობები (ყოფილი საავადმყოფოს შენობები პირობიანი ელ აუქციონი)                     ს/კ81.15.13.453  და 81.15.13.454

2) 81.15.13.454 საკადასტრო კოდზე მითითებულ შენობა-ნაგებობა #1-ის I სართულზე არსებული 150 კვ.მ წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას.

3) 81.15.13.453 საკადასტრო კოდზე მითითებულ შენობა-ნაგებობა #1-ის სახურავზე განთავსებული 8 კვ ფართი გაცემულია იჯარით 2 წლის ვადით , რომელიც გაუქმდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად პრივატიზაციის შემთხვევაში.

4) 81.15.13.453 საკადასტრო კოდზე არსებული 99 კვ.მ დატვირთულია სერვიტუტით.

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში).

პირობა

აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია,  2(ორი) წელში გახსნას მრავალფუნქციური სავადმყოფო რომელსაც ასევე სავალდებულოა, რომ ჰქონდეს სატიონარი/ამბულატორია, ემერჯენსი, კარდიოლოგია, ბავშვთა პედიატრია და გახსნიდან 10 (ათი) წლის განმავლობაში შეინარჩულოს სავადმყოფოს პროფილი.

;