>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ საკუთრებაში არსებული ქალაქი თბილისში, ა. წერეთლის გამზირისა და მექანიზაციის ქუჩას შორის, (ნაკვ.001/079) მდებარე №21 შენობა-ნაგებობის ნაწილი წილობრივ მიწის ნაკვეთთან ერთად:

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 345098789BG120   
აუქციონის #: 345098789
ლოტის #: 1
რაოდენობა
1
დაწყება/დასრულება
19/3/2020 17:0 - 27/3/2020 17:0
ნახვა:
215 ჯერ
საწყისი ფასი: 1200.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 216.0000 e
საგარანტიო თანხა: 1200.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 30.03.2020
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, ––––––––––––––––––––––––––––––ბრძანების ნომერი345098789
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
მიწის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი01.12.12.001.079
Rs რუკის მხარდაჭერასაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 27.03.2020 16:58:00იჯარის ვადა - 6 თვე
აუქციონის პირობები იხლეთ აქ
ნახაზი №1-ში მითითებული მონიშვნისგათვალისწინებით
ნახაზი N1 იხილეთ აქ
პირობა
1. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუთხოვადი. წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა აუქციონის ჩატარების თარიღს უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 15 დღით
2. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
3. ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
4. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს