>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ყურადღება! აუქციონი შეწყვეტილია განმკარგავი ორგანიზაციის მოთხოვნის საფუძველზე. ქ. თბილისში, სვიმონ შოთაძის ქუჩა #5-შიN#72.12.06.051 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული #50 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა-ნაგებობების (საძირკვლის ჩათვლით) დემონტაჟის შედეგად მისაღები მეორადი მასალები

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 512BG220   
აუქციონის #: 512
ლოტის #: 2
რაოდენობა
1
შტრიხკოდი
0000000000000
დაწყება/დასრულება
13/3/2020 18:42 - 27/3/2020 17:0
ნახვა:
505 ჯერ
საწყისი ფასი: 39058.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 1172.0000 e
საგარანტიო თანხა: 7812.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 30.03.2020
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
შტრიხ კოდი0000000000000ბრძანების ნომერიქ.თბილისის მუნიციპალიტეტი
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
ყურადღება! აუქციონი შეწყვეტილია განმკარგავი ორგანიზაციის მოთხოვნის საფუძველზე.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 27.03.2020 16:58:00
ა) აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება.
ბ) დემონტაჟის შედეგად სავარაუდოდ მისაღები მეორადი სამშენებლო მასალები: 
1) ხის მასალა  (შეშა) - 34 მ3
2) თუნუქის გადახურვა - 830 კვ.მ
3) სილიკატური აგური - 134933 ცალი
4) მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა 168,72 კვ.მ
5) რკინა ბეტონის ფილა ე.წ. სინკარი 6*1,5 - 76 ცალი
6) რკინა ბეტონის ფილა ე.წ. სინკარი 9*1,5 - 36 ცალი
7) შავი ლითონის ჯართი - 8 ტონა
გ) დემონტაჟის პროექტი  - დანართი 3  იხილეთ აქ
პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 20 ლარს 
2. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს სრული საპრივატიზებო საფასურის გადახდის ვადას
3. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
4. .ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება 
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს