>
პარტნიორები
კატეგორია: ჯართი
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მეორადი მესერი (მათ შორის: რკინის კუთხოვანაში ჩასმული რკინის ბადე ზომით 150,0სმX375სმ - 51 ცალი; რკინის კუთხოვანაში ჩასმული რკინის ბადე ზომით 150სმX2.65სმ - 7 ცალი).

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 493BG119   
აუქციონის #: 493
ლოტის #: 1
რაოდენობა
1
შტრიხკოდი
0000000000000
დაწყება/დასრულება
29/10/2019 17:0 - 11/11/2019 17:0
ნახვა:
269 ჯერ
საწყისი ფასი: 1401.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 42.0000 e
საგარანტიო თანხა: 280.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 14.11.2019
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
შტრიხ კოდი0000000000000ბრძანების ნომერიქ.თბილისის მუნიციპალიტეტი
რაოდენობა1საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 11.11.2019 16:58:00
მოძრავი ქონება დასაწყობებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გლდანის რაიონის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მის.: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზ. N1გ). საკონტაქტო პირი:მირიან წითელაშვილი (ტელ.: 599 97 80 79)
მეორადი მესერი (მათ შორის: რკინის კუთხოვანაში ჩასმული რკინის ბადე ზომით 150,0სმX375სმ - 51 ცალი; რკინის კუთხოვანაში ჩასმული რკინის ბადე ზომით 150სმX2.65სმ - 7 ცალი).
პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 20 ლარს 
2. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს სრული საპრივატიზებო საფასურის გადახდის ვადას
3. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
4. .ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება 
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს