>
პარტნიორები
კატეგორია: ჯართი
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შავი, თითბერისა და ალუმინის ლითონის ჯართი, რომელიც მიღებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან მოხსნილი ნაწილებით, მათ შორის: რადიატორები, გადაცემათა კოლოფები, ძრავის ბლოკები და სხვა. ჯართი არ არის განცალკევებული ლითონის სახეობის მიხედვით

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 85236987BG119   
აუქციონის #: 85236987
ლოტის #: 1
რაოდენობა
1
შტრიხკოდი
0000000000000
დაწყება/დასრულება
4/9/2019 17:0 - 13/9/2019 19:0
ნახვა:
124 ჯერ
საწყისი ფასი: 16740.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 1674.0000 e
საგარანტიო თანხა: 1674.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 16.09.2019
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
შტრიხ კოდი0000000000000ბრძანების ნომერი85236987
რაოდენობა1საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 13.09.2019 16:58:00
მოძრავი ქონების დასახელება მოძრავი ქონების განთავსების მისამართი ზომის ერთეული რაოდენობა
შავი, თითბერისა და ალუმინის ლითონის ჯართი, რომელიც მიღებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან მოხსნილი ნაწილებით, მათ შორის: რადიატორები, გადაცემათა კოლოფები, ძრავის ბლოკები და სხვა. ჯართი არ არის განცალკევებული ლითონის სახეობის მიხედვით ქ. თბილისი ბელიაშვილის ქ. №119-121 ტონა 4,00
ქ. თბილისი კახეთის გზატკეცილი №67 14,00
პირობა
1. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუთხოვადი. წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა აუქციონის ჩატარების თარიღს უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 15 დღით;
2. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
3. ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
4. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება .
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს