>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სხვადასხა მისამართზე განსათავსებელი ჩასარიცხი აპარატების იჯარის თაობაზე

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 483BG119   
აუქციონის #: 483
ლოტის #: 1
რაოდენობა
1
დაწყება/დასრულება
5/9/2019 19:3 - 13/9/2019 17:0
ნახვა:
97 ჯერ
საწყისი ფასი: 3300.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 99.0000 e
საგარანტიო თანხა: 660.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 16.09.2019
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, ––––––––––––––––––––––––––––––ბრძანების ნომერიქ.თბილისის მუნიციპალიტეტი
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
მიწის ფართობი(მ²)11საკადასტრო კოდი8
Rs რუკის მხარდაჭერასაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 13.09.2019 16:58:00სარგებლობის უფლების ვადა - 5 (ხუთი) წელი
ტერიტორიას კვეთს კომუნიკაციები
ზოგადი საიჯარო პირობები იხილეთ აქ 
სიტუაციური ნახაზი იხილეთ აქ
უძრავი ქონების მისამართი                  საკადასტრო კოდი                 მიწის ფართობი (კვ.მ)
ქუჩა ვეკუა, #3, მიმდებარედ                    01.18.03.011.025                   1
ვეკუას ქუჩა #3-ის მიმდებარედ                01.18.03.011.026                    1
ხაზინის ქუჩა #9-ის მიმდებარე                01.15.04.020.033                    1
ხიზანიშვილის ქუჩა #4-ის მიმ                 01.15.04.007.030                   1
რევაზ თაბუკაშვილის ქუჩა #5                  01.15.04.007.029                   1
ფხოვის ქუჩა                                        01.15.04.020.030                   1 კვ.მ სიტუაციური ნახაზი 1-ის შესაბამისად
ფხოვის ქუჩა                                        01.15.04.020.030           1 კვ.მ სიტუაციური ნახაზი 2-ის შესაბამისად
ფხოვის ქუჩა                                        01.15.04.020.030       შენობის შიდა აზომვით ნახაზზე მონიშნული 4 ერთეული -1 კვ.მ                                                                                                                                                                           ფართი
პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 250 ლარს. თუ ლოტში შედის რამდენიმე უძრავი ნივთი, გამარჯვებული 250 ლართან ერთად იხდის 100 ლარს ყოველ დამატებით უძრავ ნივთზე;
2. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების   გაფორმების ვადას;
3. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
4. ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის ხელშეკრულება.
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს