>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-ანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული მაკულატურა განთავსებულიქ. თბილისი ვაგზლის მოედანი №2

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 99996BG119   
აუქციონის #: 99996
ლოტის #: 1
რაოდენობა
1
შტრიხკოდი
0000000000000
დაწყება/დასრულება
4/6/2019 15:0 - 14/6/2019 17:0
ნახვა:
253 ჯერ
საწყისი ფასი: 690.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 35.0000 e
საგარანტიო თანხა: 34.5000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 17.06.2019
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
შტრიხ კოდი0000000000000ბრძანების ნომერი99996
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 14.06.2019 16:58:00
ლოტის წინასწარი დათვალიერება შესაძლებელია შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/ნ206267494) წარმომადგენლის დასწრებით (მამუკა გუდაძე მობ: 577 97 77 71)
დანართი იხილეთ აქ
პირობა
1. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუთხოვადი. წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა აუქციონის ჩატარების თარიღს უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 15 დღით;
2. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
3. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება .
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს