>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: დედაქალაქის ტერიტორიაზე გადახდის აპრატების განთავსების მიზნით მიწის ნაკვეთების იჯარა

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 458BG119   
აუქციონის #: 458
ლოტის #: 1
რაოდენობა
1
დაწყება/დასრულება
8/4/2019 17:0 - 19/4/2019 17:0
ნახვა:
129 ჯერ
საწყისი ფასი: 8400.0000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 252.0000 e
საგარანტიო თანხა: 1680.0000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 22.04.2019
ტელეფონი: 971-322378299
თვისებები
განმკარგავი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თბილისი, ––––––––––––––––––––––––––––––ბრძანების ნომერიქ.თბილისის მუნიციპალიტეტი
რაოდენობა1ტელეფონის ნომერი971-322378299
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
მიწის ფართობი(მ²)28საკადასტრო კოდი0
Rs რუკის მხარდაჭერასაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა1
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 19.04.2019 16:58:00
საწყისი ყოველწლიური საიჯარო ქირა(ლარი)-8400
სარგებლობის უფლების ვადა - 5 (ხუთი) წელი
ტერიტორიას კვეთს კომუნიკაციები
ზოგადი საიჯარო პირობები იხილეთ აქ
უძრავი ქონების მისამართი                                            საკადასტრო კოდიმიწის ფართობი (კვ.მ)
ქიქოძის ქუჩა N11-ის მიმდებარედ                                             01.15.05.079.021     1
გერონტი ქიქოძის ქუჩა N16-ის მიმდებარედ                                01.15.05.077.045     1
მაჩაბელის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ                                          01.15.05.078.018     1
მაჩაბელის ქუჩა N11-ის მიმდებარედ                                          01.15.05.077.046     1
ტაბიძის/დადიანის ქუჩა N18/13-ის მიმდებარედ                          01.15.05.076.014     1
ლორთქიფანიძის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ                                   01.15.05.077.019      1
მაჩაბელის ქუჩა N8/13-ის მიმდებარედ                                       01.15.05.074.045      1
მაჩაბელის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ                                            01.15.05.073.014     1
ქ.თბილისი, ქიქოძის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ                              01.15.05.073.015     1
ლადო ასათიანის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ                                 01.18.03.068.017     1
გრიშაშვილის ქუჩა N41-ის მიმდებარედ                                      01.18.04.015.073     1
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, რესტორან ბერიკონის მიმდ.               01.18.03.046.051     1
შავთელის ქუჩა N7ა-ს მიმდებარედ                                            01.18.03.015.028     1
შ.დადიანის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ                                       01.18.03.040.039     1
ლერმონტოვის ქუჩა N8გ/ ტაბიძის ქუჩა N16-ის მიმდებარედ          01.15.05.076.013     1
შალვა დადიანის ქუჩა N2-18-ის მიმდებარედ                              01.18.03.039.053     1
შალვა დადიანის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ                                 01.18.03.039.051     1
დავითაშვილის ქუჩა N51-ის მიმდებარედ                                   01.15.05.080.016     1
იაშვილის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ                                           01.15.05.080.017     1
ქუჩა იაშვილი (ჯაფარიძე)  N9                                                  01.15.05.069.025     1
ლეონიძის ქუჩა (ყოფ. კიროვი) N20-ის მიმდებარედ                     01.15.05.072.010     1
შავთელის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ                                          01.18.03.016.046     1
ახუნდოვის ქუჩა N3/10-ის მიმდებარედ                                     01.18.04.017.031     1
გერონტი ქიქოძის ქუჩა N16-ის მიმდებარედ                                01.15.05.077.020     1
ლ.ასათიანის / ჯაფარიძის ქუჩა N35/22-ის მიმდებარედ                 01.15.05.079.020     1
ასათიანის/იაშვილის ქუჩა N37/23-ის მიმდებარედ                      01.15.05.093.061     1
ნარიყალას ფერდობი                                                              01.19.03.072.149      1
ბოტანიკურის ქუჩა N34-ის მიმდებარედ                                     01.18.03.063.057     1

პირობა
1. სააგენტოს მიერ აუქციონის ჩატარების მომსახურების საფასური უძრავი ქონების აუქციონში გამარჯვებული პირისთვის შეადგენს 250 ლარს. თუ ლოტში შედის რამდენიმე უძრავი ნივთი, გამარჯვებული 250 ლართან ერთად იხდის 100 ლარს ყოველ დამატებით უძრავ ნივთზე;
2. ბე-ს ნაცვლად საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების   გაფორმების ვადას;
3. ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე არაუგვიანეს წინა სამუშო დღის 18 საათისა, აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია გადაიხადოს ბე უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. მითითებული ვადის გასვლიდან ელექტრონული აუქციონის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 წუთისა, ბეს გადახდა აუქციონში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ ბილინგის სისტემით.
4. ბილინგ სისტემით გადახდა: - ანგარიშსწორების მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც (www.iauction.ge ან auction.tbilisi.gov.ge) ვებგვერდზე განთავსებული ინვოისის შესაბამისად ხორციელდება სს ,,ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში თანხის ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით გადახდა. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს გადახდილი თანხის ავტომატურ და მყისიერ ასახვას აუქციონატორის ანგარიშზე (ელექტრონული აუქციონის სისტემაში)
5. აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის ხელშეკრულება.
აღწერილობა
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს