>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის N 32 საჯარო სკოლა

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 15990IF58176919   
აუქციონის #: 15990
ლოტის #: 581769
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
05/02/2019 13:00 - 12/02/2019 12:00
ლოტის სტატუსი
გაიყიდა
ნახვა:
166 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 e
თქვენი ფასი: e
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 3000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 50 e
საგარანტიო თანხა: 900 e
ტელეფონი: 577 27 75 32
თვისებები
განმკარგავი: სსიპ ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის
ქვეყანასაქართველოქალაქიქუთაისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ავტომშენებლის ქ. N 2სათავსო
ტელეფონის ნომერი577 27 75 32შენობის მდგომარეობაახალი გარემონტებული
შენობის პროექტიარასტანდარტულიოთახების რაოდენობა1
სართული1კვადრატულობა(მ²)15.00
ლოჯიTV
ცხელი წყალი+გათბობა+
ინტერნეტიპარკირება
ლიფტიბუხარი
აივანიRs რუკის მხარდაჭერა
ელექტრო მომარაგება+ბუნებრივი გაზი
წყალი და კანალიზაცია+ტელეფონი
სარგებლობაში გადაცემის ვადა1 წლით
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
ფართი იჯარით გაიცემა კვების ობიექტის (ბუფეტის)  ფუნქციონირებისათვის;
პირობა

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

1. ფართი იჯარით გაიცემა კვების ობიექტის  ფუნქციონირებისათვის;

 2. საწყისი ფასი ჯამურად შეადგენს იჯარის ფორმით ფართით სარგებლობის ერთი წლის საიჯარო გადასახადს;

 3. ფართი იჯარით გაიცემა 1 (ერთი) წლის ვადითინვენტარისგარეშე.

 4.საიჯარო თანხაში შედის წყლისა და ელ-ენერგიის საფასური.

 5. საიჯარო ქირაში  შედის კომუნალური გადასახადები;

 6. მოიჯარე ვალდებულიადაიცვას ჰიგიენური და ხანძარ საწინააღმდეგო ნორმები  და მისი საქმიანობით ხელი არშეუშალოს სასწავლო პროცესის ნორმალურ წარმართვას;

 7.მოიჯარე ვალდებულია თავად აღჭურვოს საიჯარო ფართიშესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით დაუზრუნველყოს ბუფეტის ფუნქციონირება ყველა სასწავლოდღეს;

 8.სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსწერილობითი მოთხოვნიდან არა უმეტეს 2 (ორიკვირისვადაში გაუქმებულ იქნება მოიჯარესთან გაფორმებულისაიჯარო ხელშეკრულება;

 9.მეიჯარეს უფლება აქვს საქართველოს განათლებისა დამეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზეცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება თუ ირღვევა ბავშვთაუსაფრთხოებასთან  და უფლებებთან დაკავშირებულირეგულაციები;

 10.გამარჯვებულ პირს შეტანილი ბე ეთვლებახელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობაშიგადაცემის საფასურის ოდენობაში საბოლოოანგარიშსწორებისას;

 11.თუ სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლების მიღებითდაინტერესებულმა პირმა არ უზრუნველყო აუქციონისმონაწილედ დარეგისტრირებამაგრამ ამის მიუხედავადელექტრონული აუქციონი შედგაწარდგენილი საგარანტიოთანხა უბრუნდება დაინტერესებულ პირს;

 12.თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზითრომაუქციონში რეგისტრირებული პირები არ მიიღებენმონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაშიელექტრონულიაუქციონის მონაწილეების მიერ  წარდგენილი უპირობო დაგამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად ირიცხებასკოლის ბიუჯეტში;

 13. ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება დაგამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო დაგამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად ირიცხებასკოლის ბიუჯეტშითუ ელექტრონულ აუქციონშიგამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარიგანაცხადა;

 14. სარგებლობაში გადაცემის განმახორციელებელი ორგანოსმიერ აუქციონში მონაწილეობის წესის პირობების შეცვლისასაუქციონში მონაწილეს მისი წერილობითი მიმართვისსაფუძველზე უბრუნდება ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია თუ შეცვლილი წესით ან/და პირობებით აღარ სურსაუქციონში მონაწილეობა;                                          

 15. მოიჯარე ვალდებულია საკუთარი საქმიანობა წარმართოსსაქართველოს შრომისჯანმრთელობისა და სოციალურიდაცვის მინისტრის 2015 წლის 27 ოქტომბრის „ჯანსაღი დაუსაფრთხო კვება სკოლაში“ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისდაცვის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინისდამტკიცების შესახებ ბრძანებით დამტკიცებული დანართისშესაბამისად;

 16.მოიჯარე ვალდებულია დაიცვას საქართველოსგანათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის  05 მაისის N410  ბრძანებით  დამტკიცებული რეკომენდაციებისასკოლო კვების ორგანიზების შესახებ;
ა) მიზანშეწონილია სასკოლო კვების ორგანიზებისას აიკრძალოს  შემდეგი პროდუქტების  გამოყენება:

ა.ა) საღეჭი რეზინი, კანფეტები, შოკოლადი, არომატიზებული წასახემსებლები (მაგ. ჩიფსები, ჟელიბონი და ა. შ.), გარდა თხილეულის, ხილისა და ბოსტნეულის, რომელთაც აქვთ დამატებული მარილი, შაქარი ან ცხიმი;

ა.ბ) მაიონეზით შეზავებული  პროდუქცია;

ა.გ) სოკო ნებისმიერი ფორმით;

ა.დ) დაკონსერვებული პროდუქტები;

ა.ე) კრემიანი საკონდიტრო ნაწარმი;

ა.ვ) გაზიანი სასმელები, გარდა გაზიანი მინერალური წყლისა;

ა.ზ) თერმულად დაუმუშავებელი კვერცხი.

ბ) მიზანშეწონილია სასკოლო კვების ორგანიზებისას გამოყენებულ იქნეს:

ბ.ა) შემდეგი სასმელები: წყალი; ხილის წვენი; ხილის კომპოტი; კისელი; ფერმენტირებული რძის სასმელი (იოგურტი); ხილის წვენითა და დაბალცხიმიანი რძით ან იოგურტით დამზადებული სასმელები (სასურველია გამდიდრებული კალციუმით); ჩაი და კაკაო.

ბ.ბ) ხილი და ბოსტნეული.

  • მოიჯარემ უნდა უზრუნველყოს ახალი პროდუქციის დღეში ოთხჯერ შემოტანა, აღნიშნული პირობის  სამჯერ არშესრულება  წარმოადგენს  ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს.
  •   მოიჯარე ვალდებულია ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია განახორციელოს საკუთარი ხარჯებით.
  •  სახელმწიფო ქონების  ეროვნული სააგენტოს წერილობითი  მოთხოვნის შემთხვევაში 2 კვირის ვადაში     გაუქმებულ უნდა იქნას  საიჯარო ხელშეკრულება.
  •     გამარჯვებული უნდა გამოცხადდეს ხელშეკრულების გასაფორმებლად აუქციონის დამთავრებიდან არაუგვიანეს ერთი  დღისა, თან  იქონიოს პირადობის მოწმობა და ზემოთ მითითებული დოკუმენტები:კვების პროდუქტების მწარმოებელ/დისტრიბუტორ საწარმოდ (ბიზნეს ოპერატორად) რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები .
  •     სურათებში ასახული დახლი და სკამები ეკუთვნის  ყოფილ მოიჯარეს.

სსიპ ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის  ქალაქ  ქუთაისის  №32  საჯარო   სკოლის   შენობის  პირველ   სართულზე   არსებული   15,00 მ²  ფართი    კვების  ბლოკის  (ბუფეტის) ფუნქციონირებისათვის.  

1.    აუქციონის მონაწილე რეგისტრირებული უნდა იყოს კვების პროდუქტების მწარმოებელ/დისტრიბუტორ საწარმოდ {წარმოადგინოს ამონაწერი ეკონომიური საქმიანობის შესახებ რეესტრიდანდა ჰქონდეს კვების პროდუქტების საწარმოდმუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება.

2. საქართველოს კანონმდებლობის (საქართველოს კანონის "სურსათის/ცხოველის საკვებისუვნებლობისვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვისკოდექსი") შესაბამისად უნდა წარმოადგინოს მისი ობიექტის შესაბამისობის შეფასების სერთიფიკატირომელიც დაადასტურებს ობიექტის მზადყოფნას ბავშვთა კვების ორგანიზების უზრუნველყოფისათვის.

3.    აუქციონშიმონაწილე პირს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური სახის კეთილსინდისიერი მუშაობის გამოცდილება განათლების სისტემაში შემავალ სახელმწიფო უწყებებთან ბოლოწლის განმავლობაში ( 2013-2018 წწ.) აღნიშნულის დასტურად გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაო დღის განმავლობაში გაფორმებული ხელშეკრულებები წლების მიხედვით და ამავე ორგანიზაციიდან დადებითი სახის სარეკომენდაციო წერილისადაც მითითებული იქნება მონაწილე პირის რეკვიზიტები და საქმიანობის სფერო.

4.    ხელშეკრულება გამარჯვებულ პირს გაუფორმდება აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 (ათიკალენდარული დღის განმავლობაში.

5.    თუ კი აუქციონში გამარჯვებული ვერ დააკმაყოფილებს მოთხოვნილი პირობებიდან რომელიმე მათგანსმასთან ხელშეკრულების გაფორმება არ განხორციელდებაან არ გამოცხადდება 10 დღის ვადაში ხელშეკრულების გასაფორმებლადან იგი სხვაგვარად გამოხატავს უარს ხელშეკრულების გაფორმებაზემის მიერ გადახდილი საბანკო გარანტია უკან არდაუბრუნდებააგრეთე არ განიხილება რაიმე სხვა სახის პრეტენზია.

    სკოლაში სწავლობს  700  მოსწავლე;

საქონტაქტო ტელოფონის ნომერი : 577 27 755 32 ჯეირანი

აღწერილობა
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601


ელექტრონული გადახდა

ინფორმაცია გადახდების პროცესის შესახებ

 

გთხოვთ, გადახდის ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების/არჩევის შემთხვევაში გაითვალისწინოთ საბანკო პროცედურების განხორციელების ის გონივრული ვადა/დრო, რაც შესაძლებელია  დაჭირდეს კონკრეტული ოპერაციის შესრულებას და  ელეტრონული აუქციონების სისტემაში ასახვას, რამდენადაც მხოლოდ ამის შემდგომ  მოგეცემათ  საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ აუქციონში.

სსიპ  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო’’ არ არის პასუხისმგებელი ქონების შეძენით დაინტერესეული ფიზიკური და იურიდიული პირების მხრიდან, საბანკო პროცედურების არაგონივრულ ვადაში  განხორციელებისას დამდგარ შედეგებზე.

 

ელექტრონული აუქციონების სისტემა,,www.eauction.ge“-ზე ამ ეტაპისთვის შესაძლებელია ქონების სხვადასხვა ანგარიშსწორების მეთოდების გამოყენებით შეძენა, კერძოდ:

 

1)      ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

2)      საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

3)      eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

4)      ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

5)      ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი


 1.  ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

ნაღდი ანგარიშსწორება - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების სს ,,ლიბერთი ბანკისნებისმიერ ფილილაში ნაღდი ფულით  გადახდა, რომელიც ავტომატურად აისახება ელექტრონული აუქციონის სისტემაში.

გადახდის განსახორციელებლად მომხმარებელმა ბანკში უნდა წარადგინოს ვებ-გვერდზე www.eauction.ge რეგისტრაციის დროს მითითებული მონაცემები (ფიზიკური/იურიდიული პირის დასახელება; პირადი ნომერი/ საიდენტიფიკაციო კოდი) და ლოტის განაცხადის ნომერი (რომელზეც სურს, რომ მოახდინოს გადახდა).

საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში თანხა დროებით ირიცხება მომსახურების სააგენტოს სატრანზიტო* ანგარიშზე, რომლის დანიშნულებაა ელექტრონულ აუქციონზე შეტანილი თანხების შესაბამისად ასახვა საიტზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს ლიბერთი ბანკს იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც ლიბერთის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

         აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხები (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესებში და პირობებში ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

პროფილში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე უკან უბრუნდებათ. თუმცა,  შემთხვევაში თუ ფიზიკურ (მხოლოდ /) პირს პირად პროფილში დამატებული არ აქვს საკუთარი ანგარიშის ნომერი, ამ შემთხვევაში შესაძლებელიალიბერთი ბანკიდანთანხის ხელზე გატანა.

სხვა ბანკებში ან პირდაპირ განკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე გადახდილი თანები არ აისახება ავტომატურად ელექტრონული აუქციონების სისტემაში, ამიტომ მომხმარებელი ვალდებულია გადახდის ქვითარი წარადგინოს ან განმკარგავ ორგანიზაციაში ან სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, ხოლო უკან თანხის დასაბრუნებლად უნდა მიმართოს განცხადებით განმკარგან ორგანიზაციას.

 

 2.    საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

საკრედიტო ბარათი - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი თანხის ელექტრონული გადახდის ფორმა. ამ ეტაპზე პარტნიორი ბანკებია: თიბისი, ლიბერთი, საქართველო და ქართუ, თუმცა მომხმარებელს სხვანებისმიერი ბანკის პლასტიკური ბარათითაც აქვს საშუალება განახორციელოს გადახდა.

საკრედიტო ბარათით გადახის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საკრედიტო ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აუქციონის შედეგებს აცნობებს ბანკს, რომლის საგადახო სისტემითაც განახორციელა მომხმარებელმა თანხის გადახდა:

      გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება.

      დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.(თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად  თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის  საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანახას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს.

აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში,  სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკის მიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.

 

3. eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა  eMoney-ის  ელექტრონული საფულის მეშვეობით.

eauction.ge ავტომატურად უზრუნველყოფს eMoney - ანგარიშის გახსნას უკვე არსებული და ყოველი ახლად დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის.

eMoney გადახის სისტემის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის eMoney საგადახდო სისტემაში, სადაც ახორციელებს გადახდას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის eMoney ანგარიშზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს eMoney-ის იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც eMoney-ის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

         მომხმარებელს აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება გადაირიცხება აუქციონის განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

         მომხმარებელს აუქციონში დამარცხების შემთხვევაში გადახდილი საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება. (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო თანახას დამატებული საკომისიო eMoney-ის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.

 

4. ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა, მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა ელექტრონული საბანკო გადარიცხვის სისტემის გამოყენებით, აუქციონის დასრულებამდე/ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 28 საათისა. გადარიცხვის განხორციელების შემდეგ მომხმარებელმა სასურველია დარეკოს მომსახურების სააგენტოს ცხელ-ხაზზე (სამუშაო საათები 09:00-18:00,  შაბათ-კვირის გარდა, რათა გადამოწმდეს თანხის ჩარიცხვა).

გადმორიცხვის წესი: ლოტზე წარმოდგენილი ჩანართიდან "დანიშნულება" დააკოპიროს სრულისი ზუსტით წარმოდგენილი ჩანაწერი და იგივე სიზუსტით ჩააკოპიროს უნაღდო გადარიცხვის დანიშნულებაში.

მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაცის ანგარიშზე.

         აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხები

გადმორიცხვის დროს გამოყენებულ საბანკო ანგარიშზე დაუბრუნდებათ უკან. (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

 

 5. ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი

ელექტრონული საბანკო გარანტიის გააქტიურება შესაძლებელია იმ ლოტებზე, რომლებზეც დაწესებულია ელ საბანკო გარანტიის ვადები. რეგისტრირებული მომხმარებელი, კონკრეტულ საბანკო გარანტიის მიღების მიზნით, მიდის შესაბამის  დაწესებულებაში.  საბანკო გარანტიის მიღების შემთხვევაში, მომხმარებელი შედის სასურველ  ლოტში, ირჩევს  საგარანტიო თანხის გადახდას, გადადის აჭერს ღილაკს – "აქტივაცია", ავსებს საბანკო გარანტიის ველებს, კერძოდ შეყავს ბანკში გაცემული ელექტრონული საბანკო გარანტიის რეგირტაციის ნომერი და PIN კოდი.  რის შემდეგაც მომხმარებელი ავტომატურად შეძლებს ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას.

მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

         გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ ვალდებულების (სრული ღირებულების) დაფარვის შემდეგ ელექტორული საბანკო გარანტია განიბლოკება. წინააღმდეგ შემთხვევაში განმკარგავი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოითხოვოს თანხა საბანკო გარანტიის გამცემი ორგანიზაციიდან.

         დამარცხებულ მომხმარებელს გაუუქმდება ელექტორული საბანკო გარანტია . (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)


წესები და პირობები

(მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

 ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

2. ინტერნეტმაღაზია

1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.