>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ხულოს მუნიციპალიტეტში, რიყეთის თემში მდებარე უძრავ-მოძრავი ქონების ერთ ლოტად, პრივატიზების მიზნით პირობებიანი აუქციონი

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 93BC118   
აუქციონის #: 93
ლოტის #: 1
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
12/12/2018 17:00 - 27/12/2018 17:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ნახვა:
1056 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 e
თქვენი ფასი: e
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 3633000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 75000 e
საგარანტიო თანხა: 730000 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 07.01.2021
ტელეფონი: 0422273510
თვისებები
განმკარგავი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
ქვეყანასაქართველოქალაქიხულო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ხულოს მუნიციპალიტეტი რიყეთის თემი, გოდერძის უღელტეხილი, კურორტი ბეშუმიგადახდის ბოლო ვადა07.12.2020
ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრიტელეფონის ნომერი0422273510
წყალი და კანალიზაცია+ელექტრო მომარაგება+
ბუნებრივი გაზიმიწის ფართობი(მ²)14792
შენობის ფართობი(მ²)2887.2საკადასტრო კოდი23.01.34.103, ს/კ 23.14.36.197, ს/კ 23.14.38.204
გუგლის კოორდინატებიბმულიRs რუკის მხარდაჭერა
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაბმული
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა740
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 3891 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობები (ს/კ 23.01.34.103; 6 ერთეული კოტეჯი), 948 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობები (ს/კ 23.14.36.197; ე.წ. „ხიჟინა“), 9953 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობები (ს/კ 23.14.38.204, სასტუმრო „მეტეო“) და აღნიშნულ უძრავ ქონებებში განთავსებული მოძრავი ქონება (დანართი N1)

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე577 90 60 23 ია ზაქარაძე

პირობა

ა. დარჩენილი („ბეს“ გარდა) საპრივატიზებო საფასურის გადახდა შემდეგნაირად: 
ა.ა)  2019 წლის 31 მარტამდე - არანაკლებ 10%; 
ა.ბ)  2019 წლის 30 ნოემბრამდე - არანაკლებ 30%;
ა.გ) 2020 წლის 31 მარტამდე- არანაკლებ 30%;
ა.დ)  2020 წლის 30 ნოემბრამდე-დარჩენილი საპრივატიზებო საფასური.
ბ. 2019 წლის 30 ნოემბრამდე ხულოს მუნიციპალიტეტის,  რიყეთის თემში მდებარე 3891 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.01.34.103),  ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 948 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.14.36.197) და ხულოს მუნიციპალიტეტის  გოდერძის უღელტეხილზე, კურორტ ბეშუმში მდებარე 9953 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.14.38.204) განთავსებულ შენობა-ნაგებობებზე სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით არანაკლებ 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში, 5 (ხუთი) წლის ვადით არანაკლებ 20 (ოცი) საქართველოს მოქალაქის დასაქმება;
გ.  2019 წლის 31 მაისამდე ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 948 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.14.36.197) არსებულ შენობა-ნაგებობაში (ე.წ. „ხიჟინა“) საზოგადოებრივი კვების ობიექტის პროფილის შენარჩუნება; 
დ. შპს „Goderdzi Resorts“-ის მიერ მიწოდებული სახელობითი სიის შესაბამისად  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 (ოთხი) სამუშაო დღის ვადაში 2019 წლის 31 მაისამდე  ვადით საქართველოს 14 (თოთხმეტი) მოქალაქის დასაქმება დანართი N2 განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; 
ე. ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 3891 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.01.34.103) განთავსებულ შენობა-ნაგებობებში (ე.წ. კოტეჯები) და ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის უღელტეხილზე, კურორტ ბეშუმში მდებარე 9953 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.14.38.204) განთავსებულ შენობა-ნაგებობებში (სასტუმრო „მეტეო“) ხელშეკრულების გაფორმებიდან არანაკლებ 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში არსებული სასტუმროს პროფილის შენარჩუნება; 
ვ. 2023 წლის 30 ნოემბრამდე ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის უღელტეხილზე, კურორტ ბეშუმში მდებარე 9953 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.14.38.204) არანაკლებ 50 (ორმოცდაათი) ნომრიანი ახალი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობის დასრულება, ამოქმედება და ამოქმედებიდან არანაკლებ 30 (ოცდაათი) წლის განმავლობაში პროფილის შენარჩუნება; 
ზ. 2019 წლის 31 მაისამდე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებულ ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 823 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.312) და ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის უღელტეხილზე, სოფელ დანისპარაულში (ზანკა) მდებარე 1117 კვ.მ (ს/კ: 23.14.36.377) მიწის ნაკვეთებზე განსათავსებელი ე.წ ადმინისტრაციული შენობის არქიტექტურული პროექტის მომზადება და სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა;
თ. 2020 წლის 30 ნოემბრამდე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ, ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 823 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.14.36.312) და ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის უღელტეხილზე, სოფელ დანისპარაულში (ზანკა) მდებარე 1117 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 23.14.36.377) განთავსებული შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციის ან ე.წ. ადმინისტრაციული ახალი შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დასრულების მიზნით არანაკლებ 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის სამუშაოების განხორციელება (დანართი N3-ის შესაბამისად) და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ გადაცემა;
ი. ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 823 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 23.14.36.312) და ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის უღელტეხილზე, სოფელ დანისპარაულში (ზანკა) მდებარე 1117 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 23.14.36.377) განთავსებულ შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის ვადის განმავლობაში უსასყიდლოდ აღნიშნულ ქონებაში ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის განთავსებული უწყებების (ორგანიზაციები) შესაბამისი ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა;
კ.  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 30 აპრილამდე შპს „Goderdzi Resorts“-ის მიერ მიღებული ჯავშნების შენარჩუნება არსებული პირობების შესაბამისად და  მიღებული ავანსის თანხის მყიდველისათვის 2 (ორი) თვის ვადაში გადარიცხვა თანხის მიმღების მიერ.

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103  ბრძანებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი“

საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმად განისაზღვროს: მაქსიმალური გასაყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონება ითვლება პრივატიზირებულად  ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

შენიშვნა:  ეცნობოთ დაინტერესებულ პირებს, რომ სამინისტრო უზრუნველყოფს 2023 წლის 30 ნოემბრამდე (თავისი ან/და მესამე პირთა საშუალებით) 23.14.36.377 საკადასტრო კოდზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად დამაკავშირებელი საბაგირო ხაზის მოწყობას. 

აღწერილობა

ყურადღება თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 3891 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განლაგებული 1820,64 კვ.მ საერთო ფართის NN1; 2; 3; 4; 5 და 6 შენობა-ნაგებობები (ს/კ 23.01.34.103; 6 ერთეული კოტეჯი), ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე 948 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განლაგებული 162,99 კვ.მ საერთო ფართის N1 და N2 შენობა-ნაგებობები (ს/კ 23.14.36.197; ე.წ. „ხიჟინა“), ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის უღელტეხილზე, კურორტ ბეშუმში მდებარე 9953 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განლაგებული 903,57 კვ.მ საერთო ფართის NN1; 2; 3 და 4 შენობა-ნაგებობები (ს/კ 23.14.38.204, სასტუმრო „მეტეო“) და აღნიშნულ უძრავ ქონებებში განთავსებული ძირითადი საშუალებები (მანქანა-დანადგარები, ოფისის მოწყობილობები, სასაქონლო მატერიალური მარაგები, ავეჯი და სხვა ინვენტარი (დანართი N1))გთხოვთ, გადახდის ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების/არჩევის შემთხვევაში გაითვალისწინოთ საბანკო პროცედურების განხორციელების ის გონივრული ვადა/დრო, რაც შესაძლებელია  დაჭირდეს კონკრეტული ოპერაციის შესრულებას და  ელეტრონული აუქციონების სისტემაში ასახვას, რამდენადაც მხოლოდ ამის შემდგომ  მოგეცემათ  საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ აუქციონში.

სსიპ  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო’’ არ არის პასუხისმგებელი ქონების შეძენით დაინტერესეული ფიზიკური და იურიდიული პირების მხრიდან, საბანკო პროცედურების არაგონივრულ ვადაში  განხორციელებისას დამდგარ შედეგებზე. 

წესები და პირობები

ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესები და პირობები

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. რეგისტრაციის ღილაკზე ხელის დაჭერით, დასტურდება, რომ მომხმარებელი გაეცნო და დაეთანხმა აუქციონის ჩატარების ფორმებს, წესს, პროცედურებს, პირობებს და წარმოეშვა ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონით, ”აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით და ამ კანონებით გათვალისწინეული უფლებები და მოვალეობები.

2. ვებ-გვერდის გამოყენებამდე,მომხმარებელი უნდა გაეცნოთ აღნიშნულ პირობებს. რეგისტრაციის განხორციელების შემდეგ, მომხმარებელი ავტომატურად ექცევა ამ მუხლის პირველი პუნქტის წესებისა და პირობების მოქმედების ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელმა განაცხადა თანხმობა იმაზე, რომ აუქციონის წესების და პირობების მოქმედება გავრცელდეს მასზე.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

1. წინამდებარე წესები და პირობები, ვებ–გვერდზე შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების შედეგად, აძლევს მომხმარებელს შესაძლებლობას შეიძინოს/სარგებლობაში მიიღოს სახელმწიფო ქონება.

მუხლი 3. რეგისტრაციის პირობები

1. ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია შეუძლია ფიზიკურ პირს, 18 წელის ასაკიდან და კერძო სამართლის იურიდიულ პირს.

2. ფიზიკური პირი, 18 წელის ასაკიდან რომელიც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად ცნობილია ქმედუნარიანად, სარეგისტრაციო ფორმაში ავსებს: „პირადი ნომრის“, „გვარის“ და „სახელის“ „მომხმარებლის სახელის,“ „პაროლის,“ „საცხოვრებელი მისამართის,“ „ელექტრონული ფოსტის მისამართის“ და „მობილური ტელეფონის ნომრის“ ველებს.

3. იურიდიული პირი სარეგისტრაციო ფორმაში ავსებს: „საიდენტიფიკაციო ნომრის,“ „ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის“ „დასახელების“, „მომხმარებლის დასახელების,“ „პაროლის,“ „მისამართის,“ „ელექტრონული ფოსტის მისამართის“ და „მობილური ტელეფონის ნომრის“ ველებს.

4. აღნიშნულის შემდგომ მომხმარებელი „დადასტურების ელემენტის“ მეშვეობით ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს, ასევე აქვს სიახლეების ხელმოწერის შესაძლებლობა.

5. რეგისტრაციის დასკვნით ეტაპზე სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე სისტემა აგზავნის აქტივაციის კოდს, ხოლო ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ვებ-გვერდის ბმულს. აღნიშნული ბმულის მომხმარებლის მიერ ბროუზერში გახსნის და აქტივაციის კოდის შეყვანით სრულდება რეგისტრაციის პროცესი.

6. ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია მომხმარებლისთვის უფასოა.

მუხლი 4. ავტორიზაცია

1. ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის ავტორიზაცია შესაძლებელია შესაბამის ფორმაში „მომხმარებლის სახელის“ ("დასახელების”) და „პაროლის“ შეყვანის გზით.

მუხლი 5. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ავტორიზაციის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობაში მიიღოს ვებ-გვერდზე განთავსებული მისთვის საინტერესო ქონება, ლოტის შესაბამისად.

2. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად სავალდებულოა მომხმარებელის მიერ ინტერნეტ-ბანკინგის საშუალებით ან საბანკო დაწესებულების მეშვეობით ბეს თანხის გადახდა ან/და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ რეგისტრირებული უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ინტერნეტ-აუქციონის ვაჭრობის დროს ფასის მატება ჩანს "ონლაინ" რეჟიმში.

5. ინტერნეტ-აუქციონნის დასაწყისად ითვლება მისი ვებ-გვერდზე გამოცხადების მომენტი.

6. ავტორიზებული მომხმარებელი ირჩევს კონკრეტულ ლოტს და გადააქვს „კალათაში,“ საიდანაც შესაძლებლობა აქვს გახსნას აღნიშნულ ლოტზე აუქციონის გვერდი და მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობა. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

7. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

8. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

9. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“

10. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულადა უქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელბედა ვაჭრობის დასრულებამდე.

11. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის, ადგილის და ა.შ. მითითებით)

12. ვაჭრობის დასრულებისას გამარჯვებულს და დამარცხებულს ელექტრონული გზით გაეგზავნება ინფორმაცია აუქციონის შედეგების შესახებ, რაც ჩაითვლება ოფიციალურ შეტყობინებად.

მუხლი 6. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

1. პრივატიზების/სარგებლობაში გადაცემის განმახორციელებელი ორგანო უფლებამოსილია:

2. შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები, ელექტრონული აუქციონში მონაწილეობის მიღების წესი ან სხვა პირობები ნებისმისერ დროს. ამ ცვლილებას/ცვლილებებს ძალა ექნება მას შემდეგ, რაც ისინი განთავსდება ვებ-გვერდზე.

3. შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება ტექნიკური პრობლემის, რაიმე შეცდომის, უზუსტობის, მომხმარებლის მხრიდან უკანონო მოქმედებების განხორციელების ან სხვა მიზეზების გამო, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებ-გვერდს ან თვითონ პრივატიზების/სარგებლობაში გადაცეის განმახორციელებელ ორგანოს.

4. შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის რეგისტრაცია და შესვლა ვებ-გვედზე თუ ჩათვლის, რომ მომხმარებელი არასწორად მოქმედებს.

5. გააკონტროლოს ყველა მოქმედება მომხმარებლის მხრიდან და რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები.

6. უარი უთხრას მონაწილეს ელექტრონულ(ინტერნეტ) აუქციონში მონაწილეობაზე, თუ:
ა) მონაწილე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არ შეიძლება ცნობილი იქნას საპრივატიზებო ქონების მყიდველად;
ბ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევების არსებობისას.

7. პრივატიზების/სარგებლობაში გადაცემის განმახორციელებელი ორგანო ვალდებულია:
ა) კანონით დადგენილი წესით გადასცეს აუქციონში გამარჯვებულს საკუთრების/სარგებლობის უფლება ქონებაზე (ხოლო ვალდებულებების არსებობის შემთხვევაში საკუთრების უფლება ვალდებულებებთან ერთად).
ბ) დაიცვას ხელშეკრულების პირობები.

8. მომხმარებელი უფლებამოსილია:
ა) გააკეთოს არჩევანი და შეიძინოს ქონება.
ბ) ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.

9. მომხმარებელი ვალდებულია:
ა) დაიცვას აუქციოში მონაწილეობის წესები და პირობები.
ბ) პრივატიზების/სარგებლობაში გადაცემის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ დადგენილ დროში გადაიხადოს შეძენილი/ სარგებლობაში გადაცემული ქონების ღირებულება;

10. მომხმარებელს არ აქვს უფლება ფასების ხელოვნურად გაზრდის მიზნით მონაწილეობა მიიღოს ვაჭრობაში.

მუხლი 7. ანგარიშსწორება

1. მომხმარებლის მიერ სასურველ ლოტზე ბე-ს გადახდა, ასევე ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ლოტზე თანხის გადახდა შესაძლებელია, როგორც საბანკო დაწესებულებაში ასე საკრედიტო ბარათის მეშვეობით, ასევე საბანკო გარატიის წარმოდგენის საშუალებით.

2. მომხმარებელი, საბანკო დაწესებულების მეშვეობით თანხის გადახდის მიზნით, შესაბამის საბანკო დაწესებულებაში ხსნის საბანკო ანგარიშს. აუქციონის გვერდზე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ლოტის თანხის, ასევე ბე-ს თანხის გადახდის ფორმები. აღნიშნული ფორმები შეიცავს ინფორმაციას გადამხდელზე, ინფორმაციას ლოტის შესახებ (ლოტის საბოლოო ფასის მითითებით) და ინფორმაციას მიმღების შესახებ, დასახელების და ანგარიშის/ანგარიშების ნომრების მითითებით. მომხმარებელი ირჩევს ერთ-ერთ ანგარიშს, ბეჭდავს ლოტის ფასის გადახდის ფორმას და აღნიშნული ფორმის საფუძველზე საბანკო დაწესებულებაში (საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან) იხდის შესაბამის თანხას.

3. საკრედიტო ბარათით თანხის გადახდის შემთხვევაში, მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია ლოტის თანხის, ასევე ბე-ს თანხის ელექტრონული გადახდის ფორმები. აღნიშნული ფორმები შეიცავს ინფორმაციას გადამხდელზე, ინფორმაციას ლოტის შესახებ (ლოტის საბოლოო ფასის მითითებით) და ინფორმაციას მიმღების შესახებ, დასახელების და ანგარიშის/ანგარიშების (მომხმარებლი ირჩევს ერთ-ერთ ანგარიშს) ნომრების მითითებით. მონაცემების სისწორის შემთხვევაში მომხმარებელი აჭერს გადახდის ღილაკს და შესაბამისად გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საკრედიტო ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

4. თანხების ნებისმიერ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით წარმოშობილ საკითხებზე პასუხისმგებელია ბანკი.

5. ოპერაციის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში მომხმარებელს ელექტრონულ ფოსტაზე ეგზავნება შესაბამისი შეტყობინება.

6. ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია გადაიხადოს ქონების ღირებულება აუქციონში გამარჯვების დღიდან პრივატიზების განმახორციელებელი სუბიექტის მიერ დადგენილ ვადაში, რის შემდეგაც ის მიიღებს სათანადო შეტყობინებას.

7. ამ ხელშეკრულების მე-6 მუხლის მე-9 პუნქტის შეუსრულებლობის შემთხვევაში აუქციონში გამარჯვებულს ერთმევა ქონებაზე საკუთრების უფლება და კარგავს ბე-ს. (ხოლო, საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში ის სრულად მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში).

8. ელექტრონულ აუქციონში დამარცხებულს ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია დაუბრუნდება აუქციონის დასრულების დღიდან არაუგვიანეს 7 საბანკო დღის ვადაში. ბე დაუბრუნდება იმ ანგარიშზე, საიდანაც მოხდა გადახდა.

მუხლი 8. მხარეთა პასუხისმგებლობა

1. წინამდებარე ხელშეკრულების მიხედვით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში, მხარეები პასუხს აგებენ კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 9. კონფიდენციალურობა

1. მომხმარებელი პასუხს აგებს მისი სახელით და არჩეული პაროლით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე.

2. აკრძალულია წინამდებარე წესებისა და პირობების მე-3 მუხლის მე-2 -3 პუნქტბში მოცემული პარამეტრების გაყალბება და ექვემდებარება პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. პრივატიზების/სარგებლობაში გადაცემის განმახორციელებელი ორგანო ვალდებულია არ გაამჟღავნოს მომხმარებლისგან რეგისტრაციის დროს მიღებული ინფორმაცია მესამე პირთან.

4. მომხმარებელი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია თავისი პაროლის შესახებ. თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო პაროლი ცნობილი გახდება სხვა პირისთვის, მომხმარებელმა ის უნდა შეცვალოს.

მუხლი 10. დამატებითი პირობები

1. იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონზე შეძენილი ქონების გატანა ხდება ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, აუქციონში გამარჯვებულს ეკისრება პასუხისმგებლობა შესაბამისი საბაჟო პროცედურების განხორციელებაზე.

2. მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით.