>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი:
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: გარდაბნის აღკვეთილის ტურისტული ინფრასტრუქტურა

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 29230BVL11164613   
აუქციონის #: 29230
ლოტის #: 111646
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
21/08/2013 12:00 - 27/08/2013 16:00
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ნახვა:
504 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 %
თქვენი ფასი: %
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 10 %
ვაჭრობის ბიჯი: 1 %
საგარანტიო თანხა: 210.44 e
თვისებები
განმკარგავი: სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
გათბობააივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიწყალი და კანალიზაცია
ტელეფონიინტერნეტი
პარკირებალიფტი
ბუხარიქვეყანასაქართველო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაშენობის ფართობი(მ²)688
Rs რუკის მხარდაჭერაელექტრო მომარაგება
ბუნებრივი გაზისათავსო
სარგებლობაში გადაცემის ვადა49 წელი
აღწერილობა
აღწერილობა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრის სსიპ "დაცული ტერიტორიების სააგენტო"-ს სარგებლობაში გადასაცემად გამოაქვს გარდაბნის აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდებარე 5 შენობა საერთო ფართით 688 კვ.მ გაიცეს სარგებლობაში:

ა) მონადირის სახლი 1 (ერთი) სართულიანი, განაშენიანების ფართი 58 კვ.მ. (საკ. კოდი №81.15.25.051);

ბ) სასტუმროს შენობა, 2 (ორი) სართულიანი, განაშენიანების ფართი 292კვ.მ.  (საკ. კოდი №81.15.25.049);

გ)  მონადირის სახლი, განაშენიანების ფართი 155 კვ.მ. (საკ. კოდი №81.15.25.048);

დ)  შენობა-ნაგებობა, 2(ორი) სართულიანი - "მონადირის სახლი", განაშენიანების ფართი 64 კვ.მ. (საკ. კოდი №81.15.30.034);

ე) მონადირის სახლი 1 (ერთი) სართულიანი, განაშენიანების ფართი 99 კვ.მ. (საკ. კოდი №81.15.25.052);

 

მოკლე აღწერილობა
აუქციონის წესები და პირობები იხილეთ თანდართულ ფაილში (მიმაგრებული ფაილები)
პირობა

ა) აუქციონში გამარჯვებული იხდის გადაცემული ქონებაზე ყველა კომუნალურ გადასახადს, რისთვისაც ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში თავისი ხარჯით განახორციელებს გამრიცხველიანებას.

ბ)  აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია დააზღვიოს სარგებლობაში გადაცემული ქონება სარგებლობის  მთლიანი პერიოდის განმავლობაში;

გ) აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია უზრუნველყოს გადაცემულ ქონებაზე საზოგადოებრივი წესრიგის, დასუფთავების და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა; 

დ) აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია, სამი წლის განმავლობაში სარგებლობაში გადაცემული ქონებაზე განახორციელოს არანაკლებ 650 000 ლარის ინვესტიცია.

ე) აუქციონში გამარჯვებულმა ყველა არქიტექტორული პროექტი (რენდერი), რომელიც დაკავშირებულია სარგებლობაში გადაცემულ ქონებასთან წინასწარ შეათანხმოს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან.

ვ) აუქციონში გამარჯვებული იხდის გადაცემული ქონებაზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახადს.

ზ)აუქციონში გამარჯვებული ყოველწლიურად იხდის არნაკლებ 1578.30 ლარს;

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით  577 10 18 83