>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. სიღნაღში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 145,97 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV61647419   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 616474
დაწყება/დასრულება
31/07/2019 12:00 - 29/08/2019 12:00
საწყისი ფასი: 115500 e
ვაჭრობის ბიჯი: 3000 e
საგარანტიო თანხა: 20000 e
ტელეფონი: 0355232311
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)აღმაშენებლის ქ. 1გადახდის ბოლო ვადა30.09.2019
ტელეფონის ნომერი0355232311შენობის მდგომარეობასარემონტო
შენობის ფართობი(მ²)145.97კონდიციონერი
საკადასტრო კოდი56.14.41.131.01/500ლიფტი
ელექტრო მომარაგებაბუხარი
ავეჯიაივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიგათბობა
სათავსოRs რუკის მხარდაჭერა
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
ტელეფონიინტერნეტი
პარკირება
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
ქ. სიღნაღში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე (შესასვლელი ლოლაშვილის ქუჩის მხრიდან) 145,97 კვ.მ. ფართობის 7 ოთახის, მასზე წილობრივად დამაგრებული 73,34 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთით, ს/კN56.14.41.131.01/500. შენობის მდგომარეობა-სარემონტო.
პირობა
უპირობო
აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი: 

      ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

      განცხადებების მიღება დაიწყება 31 ივლისს 12:00-ზე და შეწყდება 29 აგვისტოს 12:00-ზე აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.

       საბანკო რეკვიზიტები: ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის (ბილეთის საფასური-200ლ), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია, საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი−300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების პრივატიზებიდან შემოსულ თანხებზე − 300523313.

აუქციონშიმონაწილეობა:

          აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება გაყიდულად/სარგებლობაში გადაცემულად  აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა.

            აუქციონში გამარჯვებული მყიდველი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს ნასყიდობის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში  დაფაროს საპრივატიზაციო ქონების სრული საფასური. თუ მყიდველი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს არ გადაიხდის ქონების სრულ საფასურს, მას არ გადაეცემა საკუთრების უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.

        ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 0(355) 23 23 11.

       

სიღ             სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია